Loading...
워터맥스
공지사항
HOME 고객센터 고객편지(체험)
 
작성일 : 13-01-04 10:09
2013년 계사년도 화이팅하세요
 글쓴이 : 워터맥스
조회 : 731  
2013년 계사년 새해부터 강추위가 엄습하고 있습니다.
 
추운 날씨에 감기 및 빙판사고 주의하시기를 바랍니다.
 
사랑하는 고객님 및 워터맥스 가족여러분들 항상 건강하세요
 
그리고, 사업번창하시고 새해 복 많이 받으시기를 바랍니다.
 
                                                              
                                                          주식회사 워터맥스 직원일동